HỆ THỐNG NHIỆM VỤ HOÀNG KIM TRONG TRÒ CHƠI VÕ LÂM TRUYỀN KỲ

 - 
*

- nhiệm vụ chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở các thôn, mở túi đựng thư reviews của Long Ngũ, sẽ nhận ra thư ra mắt của Long Ngũ đến những NPC của 3 phe cùng thư gửi cho bạn, hãy xem thêm thư Long Ngũ gửi mang lại bạn. Nhiệm vụ chính tuyến bao gồm 3 phe : bao gồm phái, Trung lập cùng Tà phái ban đầu từ cấp trăng tròn là rất có thể làm . Hoàn toàn có thể thực hiện nay cả 3 loại nhiệm vụ này cùng lúc..

- có thể thực hiện tại bằng khối hệ thống làm trọng trách nhanh.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý chạm chán Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- sau thời điểm đối thoại, đến toạ độ (204,186) ra bến tàu vượt mặt Lý Mạc Sầu.

- sau khoản thời gian đánh bại Mạc Sầu, con quay về gặp gỡ Mạc Sầu ngơi nghỉ trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thành Đô gặp gỡ Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược vương vãi Động tầng trệt dưới (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược vương Động tầng trệt dưới ) vượt qua Mãnh Phàm (192,207).

- Sau khi hủy hoại Giới lưu lại Phong trở lại Đại Lý gặp Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu gặp Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

- sau đó đến Điểm Thương rượu cồn tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương tô -> Điểm thương đụng -> tầng trệt dưới -> tầng 2 ->tầng 3) đánh bại Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- sau khoản thời gian đánh bại Tả Đao Hiệp trở lại giao mang đến Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tìm gặp gỡ Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- tiếp nối đến hưởng trọn Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành đánh -> tận hưởng Thuỷ Động) đánh ân oán Độc (264,207).

- sau khi tiêu diệt oán Độc xoay về gặp Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> cửa công Tương Dương vượt qua Thần túng bấn Nam nhân (211,195).

- Sau khi phá hủy Thần túng bấn thương nhân quay về Đại Lý chạm mặt Mạc Sầu.

- Về gặp gỡ Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong làm nhiệm vụ cấp 20 -> xong nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Hệ thống nhiệm vụ hoàng kim trong trò chơi võ lâm truyền kỳ

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho 20.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinh chạm chán Phó phái nam Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đi mang lại La Tiêu đánh (Lâm An -> Long Tuyền xóm -> La Tiêu Sơn) vượt mặt Ninh tướng tá Quân ( 254,172).

- Sau khi tiêu diệt Ninh tướng Quân quay về Biện Kinh chạm chán Phó nam Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Phó phái nam Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tấn công Lưu Thiện Tượng ( 201,199).

- Đánh bại lưu giữ Thiện Trượng xoay về gặp mặt Phó nam giới Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó phái nam Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến Thuý lặng Môn (Đại Lý -> Thúy lặng Môn ) gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó cho Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm các Tây nam giới -> ghê Hoàng Động) giết thịt Từ từ Lực (181,214).

- Sau khi tàn phá Từ từ Lực trở lại Thuý yên ổn Môn gặp mặt Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh gặp gỡ Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đến Thiên vương Bang (Tương Dương -> tía Lăng thị xã -> Bến tàu -> gặp mặt Thuyền phu -> đi cho Thiên vương vãi Đảo) gặp gỡ Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình hồ (trên Thiên vương Đảo luôn) tiến công Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- sau khi đánh bại Độc Tiếu Tẩu xoay về gặp mặt Phó nam giới Băng kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinh chạm chán Phó phái nam Bang (212,197) đối thoại.

- kế tiếp đến thiếu Lâm tự (Biện kinh -> thiếu thốn Lâm Tự) chạm mặt Đại sư ko Tịch (221/177).

- tiếp nối đi ra cổng sau thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 vượt qua Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại không Tịch Đại Sư cù về gặp mặt Phó phái mạnh Băng.

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong làm trọng trách cấp trăng tròn -> ngừng nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ chi HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho 20.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo chúng ta đến Chu Tiên Trấn (Biện khiếp -> Chu Tiên Trấn ) gặp mặt Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- kế tiếp đi mang đến Lâm An gặp gỡ Thái Công Công (203,200) mang Thiên hương thơm Ngọc chỉ cao.

- Thái công công nhờ chúng ta đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) nghỉ ngơi Phục Ngưu đánh Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- sau khi lấy được Kim Phật cù về gặp mặt Thái Công Công.

- tiếp nối về chạm chán Vân Nhi, xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu gặp mặt Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- sau đó đi mang đến Thanh Thành tô (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) hạ gục Hầu Phục trên (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về gặp mặt Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn.

- tiếp nối mang theo 1 vạn lượng bạc đên gặp mặt Phó Lôi Thư (199,203) ở Long Tuyền Thôn.

- lên đường đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền thôn -> Ngũ Độc Giáo) gặp mặt Mặc Thù Hương chủ (186/195) trong mặc Thù Trại.

- trở lại Long Tuyền Thôn gặp gỡ lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> cho Phụ mẫu mã Điện bạn gặp Đào Thạch Môn (203/194).

- sau đó đến Thục cưng cửng Sơn (Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn) hủy hoại Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô thường xuyên (243,200).

- sau thời điểm đánh bại Tiếu Vô Thường đem được địa đồ quay trở về Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn.

- sau đó về chạm mặt Phó Lôi Thư.

- kế tiếp đi cho Biện Kinh gặp mặt Như Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196).

- sau đó đến gặp gỡ Trần Tam Bảo (219,187) trên Biện Kinh.

- Tiếp kia đi Nhạn Đăng tô (Lân An -> Long Tuyền xã -> Nhạn Đãng Sơn) hủy diệt đạo tặc Lục Phi (74,191).

- sau khi diệt đạo tặc Lục Phi con quay về gặp mặt Trần Tam Bảo sống Biện gớm (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện khiếp tầng 3 tiến công tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- tiếp đến đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện ghê -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái hay cần đều được ->Tầng sản phẩm 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp mặt Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp mặt Đoan Mộc Thanh (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn chạm mặt Đoan Mộc Thanh (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linh cốc Động ( Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn -> Linh cốc Động ) đánh nhân vật kháng Kim Liêu Định (193,196).

- sau khoản thời gian đánh bại hero kháng Kim Liêu Định quay trở lại Long Môn trấn chạm mặt Đoan Mộc Thanh..

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong muốn làm trọng trách cấp 20 -> chấm dứt nhiệm vụ.

Xem thêm: Cách Tắt Thông Báo Live Stream Trên Facebook Cực Nhanh Chóng

Các thắc mắc liên quan mang lại bellelook.vn bellelook.vnVn, quý nhân sĩ vui lòng gửi tin tức về trang fan Page hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900988961 để cảm nhận sự cung ứng tốt nhất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Nick Clash Of Clan Mới Dành Cho Dân Nhập Môn

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 giữa những phần thưởng sau

- Đồ Kim Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên tô Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- khiếp nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1: chạm chán Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long tự ( Đại Lý => Điểm Thương đánh => Thiên Long tự ) gặp gỡ Si Tăng (167,176) -> ra ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết thứ phổ vì Tàng Bảo khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) đã giữ. Ra phía bên ngoài Thiên Long Tự rước được trang bị phổ trở lại ( bạn cũng có thể chỉ đề xuất đánh ở 1 địa điểm cũng hoàn toàn có thể lấy được đầy đủ 5 cuốn) phát hiện ham Tăng là trả liền tảo về gặp Ngạo Vân Tông.

- nhiệm vụ thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa tô phái (Hoa sơn Cảnh kỹ tường -> Hoa tô phái) tìm kiếm Tiễn Đầu (155,204) -> quay về Phượng Tường chạm mặt Sầm Hùng (192,201).

- trách nhiệm thứ 3: Đi tìm Phan Như Long trên Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường gặp Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- trọng trách thứ 1 : gặp gỡ Ngạo Vân Tông nghỉ ngơi Phượng Tường (198,206) -> kiếm tìm Hạ Lan chi (385,324) sinh sống Thành Đô -> tra cứu Ngô Lão Thái làm việc Giang Tân thôn (432,387).

- trọng trách thứ 2 : quay về chạm chán Ngạo Vân Tông nghỉ ngơi Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu đánh Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) tiến công đánh Lam Lang vương (225,187). Sau thời điểm đánh bại Lam Lang vương vãi -> về chạm chán Ngạo Vân Tông -> kiếm tìm Cung A Ngưu sinh sống Tương Dương (193,199).

- nhiệm vụ thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi đánh Ác lang (224,196) ngơi nghỉ Phục Ngưu đánh (Tương Dương -> Phục Ngưu sơn Đông) -> con quay về gặp mặt Cung A Ngưu-> kiếm tìm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, chấm dứt nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trọng trách thứ 1 : Ngạo Vân Tông yêu cầu bạn đi gia nhập Lôi Đài nghỉ ngơi Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu test sức, bạn đến gặp Công Binh Tử ở các thành này báo danh thử sức ( lập đội với kẻ địch nữa nhằm vào đấu .

- trọng trách thứ 2 : sau khi thắng lôi đài cù về gặp gỡ Ngạo Vân Tông -> cho Dương Châu chạm mặt Hỗn láo (231,190) -> hãy mang lại đấu ngôi trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một lần tiếp nữa chứng minh bạn dạng lĩnh. Hắn đánh cược rằng bạn sẽ không thể nào tìm kiếm được Du Sương Tân nhưng nếu có tìm được thì cũng không thể đánh bại được hắn.

- trọng trách thứ 3 : quay về gặp mặt Ngạo Vân Tông, ông cho biết thêm Du Sương Tân sinh hoạt Thành Đô (421,304), vượt qua Du Sương Tân quay về gặp gỡ Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trọng trách thứ 1 : gặp mặt Hỗn láo lếu -> đi chiến trường Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư thiết lập ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc cho Tương Dương -> chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim), vào chiến trường (theo bên Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi quay về gặp gỡ Hỗn Hỗn.

- nhiệm vụ thứ 2 : láo lếu Hỗn hỏi các bạn một số câu hỏi về mặt trận Tống Kim. Các bạn trả lời đúng mực -> nhấp vào hỗn hỗn 1 đợt tiếp nhữa để dìm thưởng.

- trọng trách thứ 3 : Đến Lâm An phá hủy thần bí sát thủ Tề Tức Phong (208,160) -> tảo về chạm chán Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1 : Đến Lâm An gặp Liễu phái nam Vân (171,190)-> mang đến Dương Châu chạm mặt Giang tốt nhất Tiêu (204,192) -> đến Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) tiến công Nhím Chúa (291,159).

- trọng trách thứ 2 : Giang độc nhất Tiêu lại bảo bạn đến chạm chán Lạc Thanh Thu sống Dương Châu (211,195) -> đi tìm Bảo kê nghỉ ngơi sòng bội nghĩa Dương Châu (218,197). Hắn nói nếu hạ được bang chủ Lộ ngôi trường Thiên (250,179) ở ngoài thành phố Dương Châu sẽ xoá nợ mang đến Lạc Thanh Thu. Đánh vỡ lở Trường Thiên tảo về chạm mặt bảo kê xoá nợ mang đến Lạc Thanh Thu.

- nhiệm vụ thứ 3 : con quay về gặp mặt Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho biết thêm bảo kiếm đã bị những nhân đồ dùng võ lâm tranh đoạt ở nước ngoài thành, hãy đi đem bảo tìm về. Các bạn ra ngoài thành phố Dương Châu cho toạ độ (173/212) tiến công nhân đồ gia dụng võ lâm. Quay về đưa bảo kiếm mang đến Lạc Thanh Thu, bảo tìm này là giả nhưng chúng ta đã xong xuôi nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- nhiệm vụ thứ 1 : gặp mặt Liễu nam giới Vân -> mang lại Phượng Tường gặp gỡ chủ tiêu cục song Ưng (193,199) -> đến gặp mặt A Ngưu ( 196,203) ở Phượng Tường dứt nhiệm vụ.

- trách nhiệm thứ 2 : tại Thành Đô chạm chán Hạ Lão bản (376,316) -> Thục cưng cửng sơn (Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn) vượt qua Hôi Hầu vương vãi (211,197). Cù về gặp mặt Hạ Lão dứt nhiệm vụ.

- nhiệm vụ thứ 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) tấn công 3 chị em Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như lặng (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau khi thắng bầy chúng quay về chỗ Hà Lão bạn dạng -> tới gặp gỡ Liễu nam Vân kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trách nhiệm thứ 1 : Liễu phái mạnh Vân yêu thương cầu chúng ta đi demo sức sống lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để bệnh tỏ phiên bản lĩnh. (Bạn đến các thành này cùng với 1 người đùa khác PT, công ty PT gặp mặt Công Binh Tử nhằm xin gia nhập lôi đài).

- nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi chiến thắng quay về chạm chán Liễu phái nam Vân -> đi tấn công Lôi đài một lượt nữa.

- trách nhiệm thứ 3 : gặp gỡ Liễu nam giới Vân -> mang đến Thành Đô chinh phục Du Sương Tân (421,304) -> trở lại Lâm An tìm kiếm Liễu phái mạnh Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trọng trách thứ 1 : Liễu nam Vân yêu thương cầu bạn tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư tải ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc mang lại Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> chiến trường Tống kim) đánh lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là nhiệm vụ trung lập nên bạn cũng có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- nhiệm vụ thứ 2 : sau thời điểm thành công ở chiến trường quay về gặp Liễu nam Vân, ông ấy đang hỏi các bạn 12 thắc mắc về chiến trường Tống Kim.

- trọng trách thứ 3 : gặp mặt Liễu phái nam Vân cho thấy Long tróc nã Vũ-> cho Đại Lý kiếm tìm Long truy vấn Vũ (216,185) trả thù, sau khi thành công quay về search Liễu phái nam Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- trách nhiệm thứ 1 : Vân Nhi bảo chúng ta đến Hà Lạc tiêu cục – Biện Kinh chạm chán Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) nhằm học hỏi. Hoài Xuyên nhờ chúng ta đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) vượt qua Hắc Diệp Hầu vương vãi (450,359), sau khi đánh bại Hắc Diệp Hầu Vương tảo về chạm mặt Hoài Xuyên kết thúc nhiệm vụ .

- nhiệm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên yêu mong bạn đi tìm kiếm Trâu trường Cửu sống Thành Đô (392,318).

- trọng trách thứ 3 : Đến Thẩm Phong sinh sống Dương Châu (210,192), tại chỗ này bạn phát hiện nay Thẩm Phong là 1 trong binh sĩ Tống triều giả dạng, ngay nhanh chóng một trận kịch chiến ra mắt (nếu bị Thẩm Phong giết mổ thì có thể tìm tại Dương Châu (224/212) nhằm tiếp tục), vượt mặt hắn rồi con quay về gặp Thác BạcHoài Xuyên sống Biện tởm báo tin, xong nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trách nhiệm thứ 1 : Đến kiếm tìm Thác Bạt Hoài Xuyên, ông ta nhờ bạn đến Vũ Di đánh (Lâm An -> Long tuyền làng mạc -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) thịt Hoàng Lang vương vãi (225,169), sau khoản thời gian giết được Hoàng Lang vương vãi về chạm chán Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ hai : Hoài Xuyên bảo bạn đên khu vực Lưu Uẩn Cổ (201,199) nghỉ ngơi Tương Dương -> quay về Thác tệ bạc Hoài Xuyên.

- nhiệm vụ thứ 3 : Hoài Xuyên bảo bạn đên vị trí Tuý Hán sinh sống Lâm An (211,189) -> ra phía bên ngoài thành tấn công Thi Nghi Sinh hiện tại ở Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinh tảo về chạm mặt Hoài Xuyên phục mệnh với nhận phần thưởng hoàng kim <áo phục hồi> điểm kinh nghiệm tiếp nối nói chuyện tiếp cùng với Thác Bạt Hoài Xuyên để nhận nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

- trọng trách thứ 1 : Thác bạc tình Hoài Xuyên bảo các bạn đến địa điểm Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) ngơi nghỉ Tương Dương khảo sát thực hư -> gia nhập Lôi đài làm việc Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- nhiệm vụ thứ 2 : con quay về chạm chán Uẩn Cổ -> gặp mặt Hoài Xuyên -> đánh win lôi đài 1 lần nữa.

- trách nhiệm thứ 3 : Về chạm chán Thác Bạt Hoài Xuyên -> cho Tương Dương hạ tiếp giáp Nguyễn Minh Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minh Viễn cù về gặp gỡ Hoài Xuyên chấm dứt nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

- nhiệm vụ thứ 1 : chúng ta thấy mình chưa lập được không ít chiến công nên muốn tham gia mặt trận Tống Kim mang 200 điểm tích luỹ. ( chúng ta theo Kim).

- nhiệm vụ thứ 2 : sau thời điểm từ chiến trường quay về Thac Bac -> đến Thác bạc tình Hoài Xuyên trả lời câu hỏi !.

- trọng trách thứ 3 : Đến Tương Dương giết hại Sử Thịnh Doãn (169,219) -> cù về chạm chán Hoài Xuyên lĩnh thưởng, xong xuôi nhiệm vụ ..

Các thắc mắc liên quan mang lại bellelook.vn bellelook.vnVn, quý nhân sĩ vui mắt gửi thông tin về trang fan hâm mộ Page hay liên hệ trực tiếp đến hotline 1900988961 để nhận ra sự cung cấp tốt nhất.