Nội Quy

 - 
Website bellelook.vn là sân đùa vui chơi giải trí cho những người yêu công nghệ với kiến thức và kỹ năng. Là nơi đem đến mọi hiểu biết, phần lớn thông tin tiên tiến nhất về technology điện tử, điện tự động hóa, technology đọc tin, viễn thông và báo cáo lẫn nhau hầu hết chiến thắng chuyên môn tiên tiến nhất. Để tránh các hiểu nhầm đáng tiếc chúng ta sẽ :

Không bàn sự việc liên quan đến thiết yếu trị.
Không bàn vấn đề liên quan mang đến tôn giáo.
Không đả kích cá thể tuyệt tổ chức làm sao.
Không làm cho khu vực trao đổi giao thương những sản phẩm không thuộc các phạm trù trang web.
Bài viết hoặc tứ liệu nhằm viết bài bắt buộc có nguồn dẫn giả dụ chưa hẳn là chế tạo của công ty..