TRUY KÍCH: MỘT HI VỌNG ĐẦY… THẤT VỌNG?

 - 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Một số youtuber lúc này về truy kích rất có thể kể cho như RPGPayToWin, Nguyễn Linh, truy hỏi Kích Showbiz… còn hoạt động


Tổng Kết

Như vậy sau hầu như gì mình đã viết, hy vọng các bạn sẽ có những lưu ý đến và quyết định của bạn khi đọc nội dung bài viết này. Đối với mình, truy vấn Kích là 1 kỉ niệm lắp với cung cấp 2 của mình, mặc dù nó không nổi tiếng như các game bắn nhau FPS khác, đa số mình vẫn coi truy Kích thuở khai sơ là 1 trong con game vô cùng tốt, không quá khó nhằm tải, để chơi. Mang dù bây giờ mình đã tinh giảm con trò chơi này rồi, dẫu vậy mình mong muốn Truy Kích vẫn sẽ cải cách và phát triển hết khả năng của nó.