Sẵn Sàng Sinh Nhật, Mừng Liên

 - 
*
Hướng dẫn phương pháp làm cho Aulớn sự kiện "Sẵn sàng sinch nhật" của Liên minc huyền thoại?

Bài viết này có lẽ rằng không liên quan cho kiếm chi phí lắm