Xem ngày tốt tháng 12 năm 2016

 - 

Để góp quý khách dễ dàng trong bài toán xem ngày tốttháng 12 năm 2016 cũng giống như thuận luôn thể trong vấn đề so sánh các ngày hồi tháng 12/2016 cùng với nhau. Cửa hàng chúng tôi đã Tổng thích hợp tất cả ngày đẹp trong thời điểm tháng 122016 cũng tương tự đưa ra những ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường vừa lòng quý chúng ta không đề xuất xem ngày xuất sắc tháng 12 năm năm 2016 hay coi ngày đẹp tháng 12 năm năm nhâm thìn bởi bởi đã có ý định tiến hành quá trình vào một ngày rõ ràng trong mon 12, quý bạn vui miệng tìm mang lại ngày khớp ứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn cơ chế Xem ngày tốt xấu để thấy một ngày nỗ lực thể.
Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 12 năm 2016

Xem ngày giỏi tháng một năm 2017


Xem ngày tốt tháng hai năm 2017


Xem tử vi 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập chính xác thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 12 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 12


Lịch âm

4

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 12


Lịch âm

5

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 12


Lịch âm

6

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 12


Lịch âm

7

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 12


Lịch âm

8

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 12


Lịch âm

9

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 12


Lịch âm

10

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày gần kề Tý, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 12


Lịch âm

11

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 12


Lịch âm

12

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 12


Lịch âm

13

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 12


Lịch âm

14

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 12


Lịch âm

15

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 12


Lịch âm

16

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 12


Lịch âm

19

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 12


Lịch âm

20

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày gần kề Tuất, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 12


Lịch âm

21

Tháng 11
Xem thêm: Nơi Bán Sơn Chống Gỉ Màu Ghi, Sơn Chống Rỉ Màu Ghi Atm 3 Lít ( Thailand )

Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 12


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 12


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 12


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 12


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 12


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 12


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 12


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 12


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 12


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày tiếp giáp Thân, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 12


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 12


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đó là Tổng đúng theo ngày giỏi tháng 12 năm năm nhâm thìn mà cửa hàng chúng tôi muốn gởi đến những bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Thay nên, khi nắm bắt được ngày giỏi xấu vào tháng 12/2016 thì bạn cần tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để có kết quả chi tiết và đúng chuẩn nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2022

♦Ngày tốt tháng 2 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2022


Xem phong thủy 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2022202320242025 20262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng có phải là thành công phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều với những năng lượng riêng, phụ thuộc vào trật tựcủa hàng số mà lại Sim điện thoại thông minh có thể tác động tới bạn theo hướng giỏi (Cát) xuất xắc xấu(hung)
*
Dùng kinh dịch lựa chọn sim phong thủy giỏi cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những lưu ý quẻ dịch sim xuất sắc cho 4 đại nghiệp, chúng ta có thể chọn dãy sim phong thủyhợp tuổi thỏa mong muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay giải tỏa vậnhạn
*
Luận giải tía mệnh Thổ bà bầu mệnh Thổ sinh nhỏ mệnh gì năm 2022
Bố bà bầu mệnh Thổ sinh nhỏ mệnh gì để cân đối âm dương tử vi ngũ hành trong mái ấm gia đình và mang lại nhiều…
*
Bình giải bố mệnh Thổ bà bầu mệnh Hỏa yêu cầu sinh nhỏ mệnh gì?
Luận ba mệnh Thổ mẹ mệnh Hỏa sinh bé mệnh gì dựa vào những yếu tố nào, có chính xác không? Sinh…
*
Chồng mệnh Thổ vk mệnh Thủy cần sinh nhỏ mệnh gì tốt?
Ngày nay bài toán việc coi xét bố mệnh Thổ bà bầu mệnh Thủy sinh bé mệnh gì khi bao gồm ý định sinh con…
*
Luận giải cha mệnh Thổ mẹ mệnh Mộc đề nghị sinh bé mệnh gì đúng đắn nhất!
Bố mệnh Thổ chị em mệnh Mộc sinh nhỏ mệnh gì để mái ấm gia đình được hòa thuận, vui vẻ. Bên cạnh ra, ba mẹ…
*
Bố mệnh Thổ mẹ tính kim sinh nhỏ mệnh gì như mong muốn tài lộc!
*
CÁCH TÍNH SINH con GÁI NĂM 2022 HIỆU QUẢ, CHÍNH XÁC NHẤT
Có các phương pháp tính sinh phụ nữ năm 2022 nào? làm thế nào để vận dụng những phương pháp tính sinh đàn bà đạt…
*
Cách tính sinh đàn ông năm 2022 mời chúng ta cùng xem thêm ngay!
*
Giải đáp vướng mắc tháng được mùa sinh vào năm 2022 là những tháng nào!
Bạn có biết mon được mùa sinh vào năm 2022 là đều tháng như thế nào không? Nếu không hãy khám phá ngay để lựa…
*
Hướng dẫn giải pháp xem tuổi sinh nhỏ để kích cầu như mong muốn cả nhà!
Cách xem tuổi sinh con như thế nào không phải ai cũng biết. Vì lẽ ý muốn xét mối quan hệ hòa hợp…
*
ĐẺ nhỏ KHÔNG HỢP TUỔI BỐ MẸ - DỰ BÁO KHÔNG MAY MẮN mang lại BÉ VÀ CẢ NHÀ


Xem thêm: Thảo Mai Có Nghĩa Là Gì Mà Dân Tình Ai Cũng Ùn Ùn Dùng, Thảo Mai Là Gì

Sinh con không hợp bố mẹ có sự việc gì không? Làm cố kỉnh nào để khẳng định mức độ đúng theo tuổi của…

Xem ngày xuất sắc xấu