Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất

 - 
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thiết bị rơi từ chiều cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng mặt đường vật rơi sau 2s.

Bạn đang xem: Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất

b)Thời gian trang bị rơi xuống cho tới đất.

c)Vận tốc của đồ lúc va đất


*

Một thiết bị rơi từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng mặt đường vật rơi sau 2s.

b)Thời gian đồ vật rơi xuống cho tới đất.

c)Vận tốc của vật dụng lúc va đất

Giải :

Quãng đường vật rơi sau 2s là :

S=1/2.10.22=20m

Thời gian vật dụng rơi xuống đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của đồ vật lúc chạm đất là :

v=10.3=30m/s


*

Quãng đườn đồ dùng rơi sau 2s là S=1/2.10.22=20m

Thời gian trang bị rơi xuống khu đất là 45=1/2.10.t2

=>t=3s

Vận tốc của thiết bị lúc chạm đất là v=10.3=30m/s


1 thiết bị rơi tự do từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s^2.Tìm;

a,Thời gian rơi,vận tốc đồ gia dụng lúc đụng đất

b,quãng con đường vật rơi được sau 2s

c,quãng mặt đường vật rơi được vào 2s cuối cùng

giúp em vs em yêu cầu gấp chiều nay lúc 5h30


Chọn cội tọa độ tại khía cạnh đất, chiều dương hướng xuống.

Ta có: (y=y_0+v_y0t+dfrac12a_yt^2)

(Leftrightarrow y=-45+dfrac12.10t^2) (Leftrightarrow y=5t^2-45)

Ta gồm khi vật chạm đất: y=0 (Leftrightarrow45=5t^2)

Thời gian đồ vật rơi là: (t=sqrtdfrac455=3left(s ight))

Vận tốc lúc chạm đất là: v=gt=10.3=30(m/s)

b, địa chỉ của vật rơi được sau 2s là:

(Leftrightarrow y=left|5t^2-45 ight|=left|5.4-45 ight|=25left(m ight))

Quãng đường vật rơi được sau 2s là: 45-25=20(m)

c, địa chỉ của vật rơi được vào 1s đầu là:

(Leftrightarrow y=left|5t^2-45 ight|=left|5.1-45 ight|=40left(m ight))

Quãng mặt đường vật rơi được trong 1s đầu là: 45-40=5(m)

Vậy quãng con đường vật rơi được trong 2s sau cùng là: 45-5=40 (m)

Bạn xem thêm nha, không hiểu chỗ nào cứ hỏi mình 


Đúng 1
comment (0)
Lớp 10 vật dụng lý
1
0
Gửi bỏ

Ta có v = gt = 10.8 = 80m/s

b; vào 2s đầu tiên vật đi được quãng con đường h 1 = 1 2 .10.2 2 = đôi mươi m

Quãng đường vật đi trong 6s đầu: h 2 = 1 2 .10.6 2 = 180 m

Quãng đường đi trong 2s cuối cùng: S ’ = S – S 1 = 320 – 180 = 160 m


Đúng 1

bình luận (0)

Một đồ dùng được thả rơi rự bởi vì từ A có độ cao 45m xuống đất, lấy tốc độ rơi tự do g=10m/s2

a.Tính thời gian rơi và vận tốc rơi của đồ vật lúc đụng đất

b.Cùng ở thời gian thả rơi vật A, vật thứ hai được ném tự điểm B lên rất cao trên con đường thằng đứng qua A với vận tốc ban sơ 10m/s và biện pháp A 15m về phía dưới. Khẳng định thời điểm cùng vị trí nhì vật gặp mặt nhau 


Lớp 10 đồ lý bài 4. Sự rơi tự do
1
0
Gửi bỏ

a. (t=sqrtdfrac2hg=sqrtdfrac2cdot4510=3left(s ight))

(v=sqrt2gh=sqrt2cdot10cdot45=30left(m/s ight))


Đúng 1

comment (0)

Thả rơi thoải mái một vật trọng lượng 2kg từ chiều cao 180m xuống mặt đất, mang g=10m/s2.a/ Tính thời hạn vật rơi hết độ cao đó.b/ Tính gia tốc của đồ vật khi vừa va đấtc/ Tính quãng con đường vật rơi được trong giây cuối cùng.

Xem thêm: Custom Clearance Event Là Gì ? Bí Quyết Chuyển Hàng Qua Hải Quan Thuận Lợi


Lớp 10 đồ gia dụng lý bài 4. Sự rơi tự do thoải mái
1
2
Gửi hủy

a/ (t=sqrtdfrac2hg=6left(s ight))

b/ (v=sqrt2gh=60left(mackslash s^2 ight))

c/ (s_t-1=dfrac12gleft(t-1 ight)^2=125left(m ight))

(s_cuoi=s-s_t-1=55left(m ight))


Đúng 1

bình luận (0)

a; Tính thời hạn để đồ rơi mang lại đất.

b; Tính tốc độ lúc vừa đụng đất


Lớp 10 đồ lý
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

bình luận (0)

Một thiết bị nặng rơi từ chiều cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2

A) tính thời gian rơi

B) khẳng định vận tốc của thiết bị khi chạm đất

C) tính quãng mặt đường rơi trong 1giây cuối, trong 2 giây cuối và giây lắp thêm 2


Lớp 10 đồ gia dụng lý bài 4. Sự rơi tự do
1
0
Gửi bỏ

Thời gian thiết bị rơi xuống đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của vật dụng lúc đụng đất là :

v=10.3=30m/s


Đúng 0

bình luận (0)

1 ) Một đồ rơi thoải mái từ độ cao 20m xuống đất, g=10m/s2.

a. Tính gia tốc chạm khu đất và thời gian rơi.

b. Sau bao lâu kể từ lúc ban đầu rơi đồ dùng đạt gia tốc 10m/s.


Lớp 10 vật dụng lý bài 4. Sự rơi tự do thoải mái
1
0
Gửi hủy

Thời gian thiết bị rơi: (S=dfrac12gt^2Rightarrow t=sqrtdfrac2Sg=sqrtdfrac2cdot2010=2s)

Vận tốc đồ dùng lúc đụng đất:

(v=gcdot t=10cdot2=20)m/s

Để đồ dùng đạt gia tốc 10m/s cần một thời gian:

(v"=gcdot t"Rightarrow t"=dfracv"g=dfrac1010=1s)


Đúng 1

comment (0)

Một trang bị được thả rơi tự do thoải mái từ chiều cao 45m xuống đất. Mang g=10m/sᒾa. Tính thời hạn từ khi vật bắt đầu rơi cho đến khi vật va đất.b. Tính gia tốc của vật ngay khi chạm đất.

Xem thêm: Tế Bào Lympho Là Gì - Hội Chứng Tăng Sinh Lympho Bào Liên Kết X


Lớp 10 vật dụng lý bài xích 3. Vận động thẳng chuyển đổi đều
1
0
Gửi hủy

a/ (t=sqrtdfrac2hg=3left(s ight))

(v=gt=10.3=30left(mackslash s ight))

 


Đúng 1

comment (0)

 g = 10m/ s 2

b.Tính thời hạn vật rơi 20m trước tiên và thời gian vật rơi 10m sau cùng trước khi va đất.


Lớp 10 thứ lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
bellelook.vn