MỘT VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA DỌC THEO TRỤC OX

 - 

Một vật giao động điều hòa dọc từ trục Ox. Gia tốc của thứ khi qua vị trí cân bằng là (62,8cm/s) với gia tốc tại đoạn biên là (2m/s^2). Lấy (pi ^2 = 10) . Biên độ cùng chu kì dao động của đồ vật lần lượt là:
Bạn đang xem: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục ox

+ áp dụng biểu thức tính tốc độ cực đại: (v_ mmax = omega A)

+ áp dụng biểu thức tính gia tốc cực đại: (a_max = omega ^2A)

+ vận dụng mối contact giữa tần số góc và chu kì dao động: (T = dfrac2pi omega )


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Con Ruốc Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ruốc Trong Tiếng Anh

*

*Xem thêm: Bạn Có Biết Cung Song Ngư Hợp Màu Gì Để Sự Nghiệp, Tình Duyên Thêm May Mắn?

Hai đồ vật (M_1) và (M_2) giao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của li độ (x) của (M_1) và gia tốc (v_2) của (M_2) theo thời hạn t. Hai giao động của (M_1) cùng (M_2) lệch pha nhau:

*


Một bé lắc lò xo đang xê dịch điều hòa. Hình bên là đồ gia dụng thị trình diễn sự dựa vào của hễ năng ( mW_d) của bé lắc theo thời hạn (t). Biết (t_3 - t_2 = 0,25s). Giá trị của (t_4 - t_1) là