HTML FIGURE HTML LÀ GÌ, CSS: FIGURES & CAPTIONS

 - 

Định nghĩa và sử dụng

Tag xác minh những câu chữ liên quan mạch lạc với nhau, như hình hình ảnh, sơ vật dụng, code,...Nội dung của tag cần liên quan tới ngôn từ chủ yếu.


Bạn đang xem: Html figure html là gì, css: figures & captions

Sự không giống nhau thân HTML4.01 với HTML5HTML4.01HTML5
● Không hỗ trợ● Đây là tag bắt đầu vào HTML5

Hình minc họa

*
Xem thêm: Hẹp Môn Vị Là Gì - Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị

Trình chú tâm hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình chăm sóc với tầm buổi tối thiểu được cung ứng đến thẻ :

Trình chuyên chú giành riêng cho PC:

*
941110
*
5

Tag được cung cấp trong nhiều phần các trình phê chuẩn, tuy nhiên các trình cẩn thận IE6, IE7, IE8 hy vọng hiển thị đúng thì cần phải gồm thêm css và javascript hỗ trợ:

Css viết:

(function (){ var els = <"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpgsection"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpg, "https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpgarticle"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpg, "https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpghgroup"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpg, "https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpgheader"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpg, "https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpgfooter"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpg, "https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpgnav"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpg, "https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpgaside"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpg, "https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpgfigure"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpg, "https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpgmark"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpg, "https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpgtime"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpg, "https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpgruby"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpg, "https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpgrt"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpg, "https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpgrp"https://bellelook.vn/figure-html-la-gi/imager_1_2156_700.jpg >; for (var i=0; i


Xem thêm: Tdf Là Gì - Tác Dụng Phụ Thuốc Arv Bậc 1

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ quản lý và trình lưu ý với tầm buổi tối tgọi được cung ứng mang đến thẻ :

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

5.14.0
*
7.510

Trình duyệt

810MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

5.14.010
*
2.0

Trình duyệt

1011

Thuộc tính

Cách sử dụng:

Thuộc tính Tổng quát mắng cùng thuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính bao quát cùng ở trong tính sự khiếu nại được khẳng định trên nhiều phần những nhân tố HTML5