Đồ hoàng kim môn phái đường môn

 - 
Đường Môn có thể gọi là Võ Lâm đệ nhất gia, cách sử dụng ám khí, bẫy và độc của họ lợi hại vô cùng, chưởng môn các đời lại là người tâm cơ sâu rộng, biết trước thế cục của võ lâm. Đường Môn ngoài nghề võ còn giỏi nghề rèn. Trang bị của Đường Môn được xưng tụng là Võ Lâm Tứ Bảo vì độ bền chắc, tính năng ưu việt và phù hợp với tất cả các loại người.

Cách chế tạo trang bị Hoàng Kim Môn Phái:xem chi tiết

Cách phân rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái:xem chi tiết

Các bộ trang bị Hoàng Kim Môn Phái Đường Môn:

Bộ trang bị Thiên Quang:

*

*

*

*

*

Bộ trang bị Địa Phách:

*

*

*

*

*

Bộ trang bịSâm Hoàng:

*

*

*

*

*

Bộ trang bịBăng Hàn:

*

*

*

*

*


Võ Lâm Trung Nguyên Kính Bút!

Bản quyền ©2019 Phát hành duy nhất tại: Võ Lâm Trung Nguyên Team