Cách chơi battle realms qua mang lan

 - 

Với tình hình hiện nay thì câu hỏi chia đang dũ liệu qua mạng LAN, WIFI là xưa như Trái Đất. Bởi vì sao bắt buộc chia sẽ dữ liệu qua mạng nội bộ, chính vì đối thời gian dữ liệu quá rộng mà ta gồm USB dung tích lượng nhỏ tuổi không lẽ ta giảm file ra để copy vào USB sao ! Dó đó, ta tận dụng tính nay chia sẽ tài liệu qua mạng nội cỗ để thực hiện. Hoặc chúng ta có như cầu game play qua sở hữu nội bộ .Để thực hiện việc trên bạn có thể tham khảo biện pháp sau :I. LAN :1. Chia sẻ dữ liệu :a. Tắt tường lửa HDH Windows

Đang xem: lối chơi battle realms mạng lan

*

*

*

*
*

d. Đưa tài liệu cần chia sẻ vào thư mục:Bạn copy dữ liệu nào đề xuất chia sẽ, bỏ vào thư mục mới tạo ở bước trên.e.


Bạn đang xem: Cách chơi battle realms qua mang lan


Xem thêm: Mua Tay Cầm Chơi Fifa Online 3 60 Usb, Chơi Các Loại Game Như, Fifa Online 3


Xem thêm: 3 Ngày Tết Nên Làm Gì Ngày Tết, Những Điều Nên Làm Trong Ngày Tết


Đặt ở trong tính cho thư mục gồm thuộc tính phân chia sẻ:Nhấp chuột buộc phải lên thư mục vừa chế tạo ở trên, lựa chọn “Share with” -> “Specific people … “h.

Đang xem: cách chơi battle realms qua sở hữu lan

xem IP của máy chia sẻ dữ liệu:Mở CMD với quyền Admin, gõ vào lện ” ipconfig /all “Vd: 192.168.1.120i. Nhận dữ liệu :Qua vật dụng nhận, vào ” Run” , gõ ” dia_chi_ip”Vd: 192.168.1.1202. Để gameplay :a. Bật chính sách share các máyb. Tắt tường lửa các máyc. Đặt ip tĩnh cho những máy cùng 1 lớpd. Máy nào mạnh log vào trò chơi trước vào vai trò là Server*Nếu nối 2 đồ vật với nhau qua một dây thì dây này nên bấm chéo.II. WIFI :

► 2009 ( 82 ) ► mon chín ( 10 ) ► tháng mười ( 1 ) ► mon mười một ( 15 ) ► mon mười hai ( 56 ) ► 2010 ( 107 ) ► tháng một ( 19 ) ► tháng hai ( 68 ) ► tháng ba ( đôi mươi ) ► 2012 ( 98 ) ► tháng năm ( 66 ) ► mon sáu ( 17 ) ► tháng bảy ( 15 ) ► 2013 ( 44 ) ► tháng hai ( 1 ) ► tháng ba ( 2 ) ► mon bảy ( 1 ) ► tháng tám ( 5 ) ► tháng chín ( 11 ) ► tháng mười ( 13 ) ► mon mười một ( 3 ) ► tháng mười nhì ( 8 ) ▼ năm trước ( 5 ) ► tháng cha ( 1 ) ► mon sáu ( 1 ) ► tháng bảy ( 2 ) ▼ tháng tám ( 1 ) ▼ 02/08 ( 1 ) ► 2015 ( 6 ) ► mon một ( 1 ) ► tháng năm ( 1 ) ► mon sáu ( 1 ) ► tháng bảy ( 2 ) ► mon tám ( 1 )